Čo sa naučíš?

Spracovanie materiálov

Naučíš sa základom ručného spracovania materiálov.

Plošné spoje a mikrokontroléry PIC

Dozvieš sa a naučíš sa ako zmerať základné el. veličiny, vyrábať a osadzovať sučiastkami plošne spoje, programovať mikrokontroléry a systém Arduino

Počítače a ich súčasti

Opraviť a upgradovať počítač - meniť súčiastky a diagnostikovať stav počítača. Inštalovať OS, programové vybavenie, zálohovať súbory.

Počítačová sieť

Naučíš sa navrhnúť a zostrojiť počítačovú sieť ( vyrobiť LAN káble, zosieťovať PC pomocou switchu a routera - bezdrôtová sieť, pripojiť do siete zariadenia - tlačiareň, IP kamera, NAS server ).

Web stránky

Po skončení štúdia budeš mať znalosti o navrhovaní www stránok, strihu videa, spracovaní grafiky a zvuku na počítači.

Moderná technika a individuálny prístup

V triede budeš mať najviac 7 spolužiakov a tak je zaistený individuálny prístup. Pravidelne modernizujeme prístrojové vybavenie.

Kvalitné vzdelávanie

  • Vysokoodborný pedagogický zbor 
  • Kvalitné vzdelanie v moderne vybavených dielňach a učebniach
  • Máš u nás zabezpečenú komplexnú liečebnú a zdravotnú rehabilitáciu
  • Ubytovanie v internáte
  • Celodenná strava pre ubytovaných na internáte
  • Moderné internátne izby s internetovým pripojením 
  • Odborná celodenná zdravotná starostlivosť 
  • Bohatý program po vyučovaní 
  • Možnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu

Kontakt


Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

02/5920 9156, 02/5920 9107

jana.chromikova@iprba.sk